Electrical Car

Japtec-Electric-car-design

JAPTECبدینوسیله به استحضار می رساند گروه

 .متشکل از بخش ها و گروهای مختلف فعال در حوزه قطعات مکانیکی و الکترونیکی اتومبیل ,به نمایندگی از خودروسازژاپنی ,آمادگی ارائه خودرویی تمام الکترونیک را دارد .
خودروی مذکور که مشخصات مقدماتی ان در همین وب سایت تقدیم حضور گردیده,دارای ویژگی های منحصر به فردی است (قیمت تمام شده پایین ,دریافت جایزه ی

GOOD Design Award

.چهار نفره بودن ,باطریهای پرتابل و ….)ارزیابی مساعدی جهت تولید و عر ضه در ایران و صادرات به کشور های همجوار را داراست .
.این شرایط,چشم انداز مناسبی را برای همکاری مشترک در این زمینه بوجود آورده است.

.این خودرو هم اکنون با تیراژه ۶۰هزار دستگاه در سال با خط تولیدی در کشور تایلند در حال ساخت است.
در صورت تمایل شرکتهای محترم
:گروه ما قادر به ارائه موقعیت های ذیل میباشد

راه اندازی خط تولید –
خدمات پس از فروش –
پشیتبانی فنی و علمی به مراکز تعمیر-
ورژن آپ نمودن قطعات و همچنین خودروها-
تامین قطعات-
کنترل کیفیت خطوط تولید زیرنظر مهندسین ژاپن –
همکاری مشترک مهندسی برای تبادل اطلاعات و نو آوری-
.همچنین در صورت احراز شرایط مورد نظر,شرکت ژاپنی آمادگی سرمایه گذاری در این پروژه را نیز دارد

از توجه شما سپا سگزار یم

شرکت جپتک

مدیر عا مل و سردفتر جپتک ایران

مهدی محسنی فر