جلیقه نجات برای موتور سواری و اسب سواری

Keep-safe yur body with Japtec Protector

بعد از تصادف دیگه دیره ,جلیقه نجات ضامن سلامتی شما و خانواده شما

بهترین و مطمئنترین جلیقه نجات برای موتور سواری چه در خیابان و چه در پیست .جلیقه ای که شما رو از فلج شدن نخا ع ,منهد م شدن ستون فقرات ,استخوان گردن ,ششها ,کبد و غیره محافظت می کند

این یک جلیقه تشریفاتی نیست ,و با گذراندن تستهای امنیتی ویژه در ژاپن و ۱۷کشور دنیا بفروش رفته است

.(کشورهای یا بهتر است که گفت شرکتهای که کپی یا جنس شبیه به ان را تقلبی درست کرده اند ,کشور خودشان (پلیس ,پست,و نیروهای دولتی از مدل اصل ژاپنی استفاده میکنند

 

حتی قبل از وارد شدن در پیست و یا قبل از مسابقه از جلیقه نجات استفاده کنید 

 

japtec-horse-riding-japan-safty

MANUAL

HORSE-RIDING-IN-IRAN-JAPTEC

SHOCK BUFFERING SYSTEM AIRBAG SYSTEM
As soon as the rider is thrown from the horse, the airbag inflates and protects rider’s neck, back, chest, sides and hip.
●Hit-air is rider’s wear containing shoulder, elbow and back padding (back padding is only for vests) and airbag system.
●Shock-buffering protection system will be activated immediately after the distance from the rider to the horse exceeds the “activation distance”, when the key ball is pulled out from the key box to release CO2 gas into the neck, back, chest, side and hip airbags for lessening the effect of impact on rider’ body.
●After the airbag is inflated in full, it leaks the gas slowly through the gas release valve and a feeling of tightness will subside gradually.

iran horse riding safty system information

USING AIR BAG

How to tie the Coiled wire to the saddle holder.

1)How to fix a Coiled wire to the Saddle holder (Grab Strap).

iran-horse-riding-airbag-system

2) How to fix a Bungee Lanyard to the Saddle holder (Grab Strap).

iran horse riding airbag system

3) How to fix a Saddle Strap to the saddle.
Saddle strap is to be fixed to the stirrup hooks of the saddle.

iran horse riding airbag system with Japanese innovation and service by JAPTEC

How to fix a Coiled wire to the Saddle Strap.

Japanese Innovation for horse riders all of the world for iran market access with japtec-iran

4) How to fix a All-in-one Bungee Lanyard (with Saddle strap) to the saddle.
Saddle strap of All-in-one Bungee Lanyard is to be fixed to the stirrup hooks of the saddle.

Horse in Iran with Japanese safety air bag

Using One-Touch Release

Horse Riding one touch release as Jet ski or DTV Japan by Japtec iran

How to Fix a Coiled Wire

Horse Riding one touch release as Jet ski or DTV Japan by Japtec iran

Re-Assembly Following Activation

1
2
Reassembly following Activation1 Make a hexagon wrench and a setting bolt (screw) ready.
Reassembly following Activation2 Unscrew the used gas cartridge and remove all remaining gas from the airbag.
3
4
Reassembly following Activation3 Insert a setting bolt into the key box and tighten up by hand.
Then tighten further with the hexagon wrench.
(Then the hole for the key ball goes down)
Reassembly following Activation4 Tighten or loosen the hexagon wrench until the hole for the key ball is placed at the center of the hole of the key box.
5
6
Reassembly following Activation5 Then insert the key ball ring rightly and deeply into the hole of the key box.
(Press down the ring by the fingernail)
Reassembly following Activation6 Lower the red guard over the hole and remove the setting bolt.
(Y type has no red guard) Caution- If the red guard does not come down,
it means that the key ball is not set properly.
Use the setting bolt or fingernails for further adjustment until the key ball is settled down completely.
7
8
Reassembly following Activation7 Lift the red guard after the setting bolt is removed.
(Y type has no red guard) Caution- If the red guard remains down over the key ball in the hole,
it will block the key ball coming out and the airbag will not inflate.
The red guard of the key box should always be up.
Reassembly following Activation8 Screw an unused gas cartridge fully into the bottom until it cannot go any further.
Caution- If the gas cartridge is not screwed tightly,
the gas may leak through a loose screw and the airbag may not inflate in full.
9
Reassembly following Activation9 Close the zipper to cover the key box.

The end of Re-assembly.

TOP
How to remove the airbag system(for washing)
How to remove the airbag system The outer jacket or vest only can be washed after the airbag system is removed.
(The airbag system should not be washed)
As the airbag system is simply fastened to the jacket by means of buttons, fasteners and/or Velcro, it can be removed easily by unfastening them.
The gas will not leak out of the unused gas cartridge, even if it is removed from the airbag system at the same time
(If/when the key ball comes out of the key box, a needle in the key box punctures the seal of the gas cartridge to inflate the airbag system)
*See User’s Guide in detail.
How to remove the airbag system
Dismantling and Assembling of the Airbag system / PDF file
B-type-out B-type-in
Y-type-out Y-type-in
TOP

Manual/PDF
Key Box Y-type
Y-type
Key Box Y-type / Manual(pdf)
Models
Jacket
FR
 Kids vest
Vest KM
 All-in-one airbag Harness type
SV, SV-2,  LV
Key Box B-type / Airbag Vest
Vest
Key Box B-type (Vest) / Manual(pdf)
Models
Vest MC, Vest MC2, Vest MC3, J-model,
Vest MJ, Vest JV, etc
Key Box B-type / All-in-one airbag Harness
MLV-C
Key Box B-type
(All-in-one airbag Harness) / Manual(pdf)
Models
MLV, MLV-C, H-model, etc
Kids
SKV